สภาพอากาศ ประเทศเบนิน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 14 °C
Sankt Petersinsel 36 °C
Ρόδος 25 °C
Europa Island 26 °C
Varadero 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ