สภาพอากาศ ประเทศเบนิน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 12 °C
Reykjavík 7 °C
Rodrigues Island 26 °C
Crête Anita 3 °C
Scarborough 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ