สภาพอากาศ เซนต์บาร์เธเลมี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 23 °C
Cagliari 24 °C
São Tomé 28 °C
Îles Glorieuses 28 °C
Cité La Cure 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ