สภาพอากาศ เซนต์บาร์เธเลมี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 9 °C
Rodrigues Island 23 °C
Russel Island 30 °C
Montego Bay 31 °C
ปอร์โตแปรงซ์ 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ