สภาพอากาศ เซนต์บาร์เธเลมี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 34 °C
Key West 28 °C
Playa Bavaro 27 °C
ฟีลิปส์บืร์ค 27 °C
San Cristóbal Airport 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ