สภาพอากาศ เซนต์บาร์เธเลมี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 9 °C
Espargos 27 °C
Saint-Denis 25 °C
Crête Anita 5 °C
Scarborough 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ