สภาพอากาศ เซนต์บาร์เธเลมี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ηράκλειο 27 °C
ซังตูอังตอนีอู 25 °C
Varadero 30 °C
Nadi 26 °C
Rarotonga International Airport 24 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ