สภาพอากาศ เซนต์บาร์เธเลมี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Key West 26 °C
Varadero 26 °C
Port-au-Prince 28 °C
Pointe-à-Pitre 26 °C
Nadi 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ