สภาพอากาศ เซนต์บาร์เธเลมี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
วัลเลตตา 16 °C
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 28 °C
Crête Anita 6 °C
Puerto Plata 27 °C
Bridgetown 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ