สภาพอากาศ เซนต์บาร์เธเลมี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 19 °C
Agía Nápa 23 °C
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 30 °C
Las Palmas de Gran Canaria 21 °C
ซังตูอังตอนีอู 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ