สภาพอากาศ เซนต์บาร์เธเลมี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 18 °C
Saint Helena Island 21 °C
Saint-Denis 27 °C
Ilha do Príncipe 27 °C
Rodrigues Island 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ