สภาพอากาศ เซนต์บาร์เธเลมี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 11 °C
Sankt Petersinsel 36 °C
Agía Nápa 22 °C
เซาตูเม 28 °C
Faux Sommet 18 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ