สภาพอากาศ เซนต์บาร์เธเลมี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 16 °C
Islay 14 °C
Reykjavík 11 °C
Le Donjon 4 °C
Santo Domingo 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ