สภาพอากาศ เซนต์บาร์เธเลมี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 11 °C
Islay 12 °C
กาลยารี 20 °C
Ηράκλειο 23 °C
Saint Helena Island 23 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ