สภาพอากาศ เซนต์บาร์เธเลมี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 25 °C
Ibiza 23 °C
Saint Helena Island 23 °C
Europa Island 25 °C
Agalega Islands 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ