สภาพอากาศ เซนต์บาร์เธเลมี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 27 °C
Saint-Denis 24 °C
Ilha do Príncipe 27 °C
Agalega Islands 26 °C
Cité La Cure 24 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ