สภาพอากาศ เซนต์บาร์เธเลมี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 15 °C
Cité La Cure 28 °C
Saint-Denis 28 °C
ฟีลิปส์บืร์ค 27 °C
Nouméa 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ