สภาพอากาศ เซนต์บาร์เธเลมี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
ฮาวานา 29 °C
ปอร์โตแปรงซ์ 29 °C
ฟีลิปส์บืร์ค 29 °C
โอรันเยสตัด 29 °C
Klein Bonaire 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ