สภาพอากาศ โบลิเวีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 14 °C
วิกตอเรีย 27 °C
Nadi 27 °C
Rarotonga International Airport 25 °C
Fa'a'ā International Airport 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ