สภาพอากาศ Bonaire, Sint Eustatius en Saba

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 17 °C
Valletta 26 °C
Ilha do Príncipe 27 °C
Saint-Denis 24 °C
Faux Sommet 14 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
ลองเยียร์เบียน 8 °C
สตอกโฮล์ม 22 °C
Barajas 37 °C
เอเธนส์ 32 °C
İstanbul 28 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง