สภาพอากาศ Bonaire, Sint Eustatius en Saba

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ηράκλειο 21 °C
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 30 °C
Las Palmas de Gran Canaria 22 °C
Agalega Islands 28 °C
Key West 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ