สภาพอากาศ Bonaire, Sint Eustatius en Saba

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Cargados Carajos Shoals 27 °C
Mamoudzou 29 °C
Santo Domingo 29 °C
Scarborough 29 °C
Hato International Airport 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ