สภาพอากาศ Bonaire, Sint Eustatius en Saba

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 6 °C
Saint Helena Island 23 °C
São Tomé 30 °C
Cité La Cure 27 °C
Rodrigues Island 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ