สภาพอากาศ ประเทศบราซิล

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ηράκλειο 17 °C
Agía Nápa 18 °C
São Tomé 29 °C
Îles Glorieuses 30 °C
Europa Island 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ