สภาพอากาศ ประเทศบราซิล

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 37 °C
Ηράκλειο 26 °C
Saint Helena Island 21 °C
Îles Glorieuses 25 °C
Europa Island 24 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ