สภาพอากาศ ประเทศบราซิล

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 24 °C
Ρόδος 23 °C
Ilha do Príncipe 28 °C
Europa Island 25 °C
Faux Sommet 14 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ