สภาพอากาศ ประเทศบราซิล

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Rodrigues Island 25 °C
Le Donjon 5 °C
ฟีลิปส์บืร์ค 28 °C
Porpoise Island 7 °C
Nouméa 24 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ