สภาพอากาศ ประเทศบราซิล

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 6 °C
Ibiza 16 °C
Espargos 21 °C
Ρόδος 17 °C
Ηράκλειο 16 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ