สภาพอากาศ ประเทศบราซิล

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 8 °C
Saint Helena Island 24 °C
Îles Glorieuses 28 °C
Europa Island 27 °C
Cargados Carajos Shoals 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ