สภาพอากาศ ประเทศบราซิล

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Las Palmas de Gran Canaria 21 °C
Saint-Denis 27 °C
ซังตูอังตอนีอู 28 °C
Europa Island 28 °C
Key West 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ