สภาพอากาศ ประเทศบาฮามาส

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 11 °C
Sankt Petersinsel 32 °C
Saint Helena Island 21 °C
Varadero 26 °C
Port-au-Prince 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ