สภาพอากาศ ประเทศภูฏาน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 12 °C
Islay 13 °C
São Tomé 25 °C
Cité La Cure 26 °C
Faux Sommet 15 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ