สภาพอากาศ ประเทศภูฏาน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 28 °C
Saint-Denis 24 °C
Hamilton 29 °C
ฮาวานา 29 °C
Santo Domingo 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ