สภาพอากาศ ประเทศภูฏาน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 24 °C
Cagliari 21 °C
Saint-Denis 25 °C
Cité La Cure 25 °C
Victoria 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ