สภาพอากาศ ประเทศภูฏาน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Velana International Airport 28 °C
Nassau 24 °C
Montego Bay 28 °C
Port-au-Prince 28 °C
Santo Domingo 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ