สภาพอากาศ ประเทศภูฏาน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 26 °C
Cagliari 25 °C
Ρόδος 22 °C
São Tomé 27 °C
Victoria 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ