สภาพอากาศ ประเทศภูฏาน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ρόδος 22 °C
Saint-Denis 26 °C
Le Donjon 5 °C
Crête Anita 3 °C
แนสซอ 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ