สภาพอากาศ ประเทศภูฏาน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ηράκλειο 19 °C
Cargados Carajos Shoals 28 °C
Faux Sommet 17 °C
Le Donjon 6 °C
Varadero 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ