สภาพอากาศ ประเทศภูฏาน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 23 °C
Faux Sommet 14 °C
อันตานานาริโว 26 °C
ฮาวานา 29 °C
Varadero 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ