สภาพอากาศ ประเทศภูฏาน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 14 °C
Saint-Denis 24 °C
Îles Glorieuses 26 °C
Victoria 26 °C
อันตานานาริโว 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ