สภาพอากาศ ประเทศภูฏาน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 11 °C
Reykjavík 7 °C
Saint Helena Island 21 °C
Cargados Carajos Shoals 28 °C
Faux Sommet 18 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ