สภาพอากาศ ประเทศภูฏาน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 6 °C
Sankt Petersinsel 36 °C
Ηράκλειο 18 °C
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 29 °C
Saint Helena Island 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ