สภาพอากาศ ประเทศภูฏาน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mamoudzou 30 °C
อันตานานาริโว 29 °C
ฮาวานา 27 °C
Montego Bay 28 °C
Santo Domingo 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ