สภาพอากาศ เกาะบูเวต

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Valletta 20 °C
Saint Helena Island 23 °C
Principe 28 °C
Cité La Cure 27 °C
Victoria 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
ลองเยียร์เบียน -7 °C
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 17 °C
Manama 38 °C
เกาะสมุย 31 °C
Marrakesh 33 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง