สภาพอากาศ เกาะบูเวต

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 6 °C
Ibiza 16 °C
Las Palmas de Gran Canaria 19 °C
Le Donjon 8 °C
แนสซอ 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Kuala Sawah 32 °C
Las Palmas de Gran Canaria 22 °C
Playa del Carmen 29 °C
เรซีฟี 30 °C
Porto Alegre 35 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง