สภาพอากาศ เกาะบูเวต

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 8 °C
Sankt Petersinsel 35 °C
วัลเลตตา 25 °C
Faux Sommet 14 °C
Le Donjon 5 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Orly 16 °C
Ankara Esenboğa Havalimanı 17 °C
แฮมิลตัน 23 °C
San Cristóbal Airport 23 °C
อูซัวยา 6 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง