สภาพอากาศ เกาะบูเวต

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 15 °C
Ηράκλειο 17 °C
Agía Nápa 18 °C
Saint Helena Island 24 °C
Oranjestad 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
ตูนิส 12 °C
Sharm el-Sheikh International Airport 25 °C
ควิเบก -4 °C
Ciudad Radial 30 °C
Oranjestad 26 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง