สภาพอากาศ เกาะบูเวต

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 14 °C
Reykjavík 12 °C
Velana International Airport 29 °C
Ilha do Príncipe 27 °C
Cargados Carajos Shoals 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Tromsø 8 °C
İstanbul 24 °C
Moshkovo 21 °C
อูลานบาตอร์ 10 °C
Marrakesh 41 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง