สภาพอากาศ เกาะบูเวต

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 32 °C
Saint-Denis 27 °C
Rodrigues Island 26 °C
Playa Bavaro 28 °C
Nassau 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
ลองเยียร์เบียน -1 °C
Barajas 10 °C
เบอร์ลิน 7 °C
Ankara Esenboğa Havalimanı 11 °C
Tehrān Vīlā 11 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง