สภาพอากาศ เกาะบูเวต

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 16 °C
Palma de Mallorca 26 °C
Ρόδος 26 °C
Îles Glorieuses 27 °C
Agalega Islands 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
ตูริน 33 °C
โรม 35 °C
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 20 °C
เยรูซาเลม 33 °C
Marrakesh 37 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง