สภาพอากาศ เกาะบูเวต

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 27 °C
Rodrigues Island 25 °C
Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport 25 °C
Playa Bavaro 30 °C
Scarborough 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Orly 18 °C
Dimos Athens 26 °C
İstanbul 22 °C
เซี่ยงไฮ้ 19 °C
ไนโรบี 27 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง