สภาพอากาศ เกาะบูเวต

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ηράκλειο 24 °C
Russel Island 29 °C
Varadero 29 °C
Bridgetown 29 °C
Scarborough 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
อูลานบาตอร์ 31 °C
Las Palmas de Gran Canaria 24 °C
Annaba 29 °C
เลกอส 28 °C
เพิร์ท 20 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง