สภาพอากาศ เกาะบูเวต

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Saint Helena Island 23 °C
Agalega Islands 27 °C
Cargados Carajos Shoals 26 °C
Crête Anita 4 °C
Victoria 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
ลอนดอน 26 °C
การาจี 34 °C
Jogeshwari 28 °C
กรุงเทพมหานคร 36 °C
นครนิวยอร์ก 31 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง