สภาพอากาศ เกาะบูเวต

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Cagliari 24 °C
Rodriguez Island 26 °C
Varadero 28 °C
Bridgetown 28 °C
Nouméa 24 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
เบอร์ลิน 30 °C
Ankara Esenboğa Havalimanı 26 °C
กาซาบลังกา 27 °C
Annaba 31 °C
ไคโร 34 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง