สภาพอากาศ เกาะบูเวต

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 11 °C
Sankt Petersinsel 36 °C
Russel Island 26 °C
แนสซอ 25 °C
Fort George Point 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Ankara Esenboğa Havalimanı 6 °C
Tehrān Vīlā 11 °C
อูลานบาตอร์ -10 °C
Kuala Sawah 30 °C
Las Palmas de Gran Canaria 21 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง