สภาพอากาศ เกาะบูเวต

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 34 °C
Le Donjon 8 °C
ฟีลิปส์บืร์ค 27 °C
Hato International Airport 27 °C
Klein Bonaire 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
บูดาเปสต์ 23 °C
Ηράκλειο 15 °C
Annaba 23 °C
แอลเจียร์ 19 °C
Sharm el-Sheikh International Airport 27 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง