สภาพอากาศ ประเทศบอตสวานา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 27 °C
Ibiza 25 °C
Ηράκλειο 26 °C
Agía Nápa 28 °C
เซาตูเม 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ