สภาพอากาศ คองโก-กินชาซา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 9 °C
Ρόδος 24 °C
เซาตูเม 27 °C
Cité La Cure 25 °C
วิกตอเรีย 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ