สภาพอากาศ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 9 °C
Saint-Denis 29 °C
ซังตูอังตอนีอู 29 °C
Cité La Cure 29 °C
Crête Anita 6 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ