สภาพอากาศ หมู่เกาะคุก

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
ซังตูอังตอนีอู 28 °C
Saint-Denis 27 °C
Faux Sommet 18 °C
Pointe-à-Pitre 27 °C
San Cristóbal Airport 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
บูดาเปสต์ 0 °C
โรม 10 °C
ฮ่องกง 21 °C
โตเกียว 8 °C
Sharm el-Sheikh International Airport 26 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง