สภาพอากาศ หมู่เกาะคุก

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Saint-Denis 24 °C
Îles Glorieuses 25 °C
Crête Anita 3 °C
แนสซอ 29 °C
ฮาวานา 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
ลอนดอน 23 °C
Orly 26 °C
ฮ่องกง 29 °C
Sharm el-Sheikh International Airport 36 °C
รีโอเดจาเนโร 21 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง