สภาพอากาศ หมู่เกาะคุก

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 9 °C
Espargos 23 °C
Valletta 24 °C
Agía Nápa 24 °C
Cargados Carajos Shoals 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
บอร์โด 36 °C
เบอร์ลิน 30 °C
Gothatar9 29 °C
ลากอส 33 °C
ชิคาโก 29 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง