สภาพอากาศ หมู่เกาะคุก

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 22 °C
Espargos 22 °C
Ηράκλειο 24 °C
São Tomé 26 °C
Europa Island 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
เฮลซิงกิ 19 °C
โรม 33 °C
İstanbul 27 °C
Jogeshwari 31 °C
Agadir 24 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง