สภาพอากาศ หมู่เกาะคุก

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 17 °C
Ηράκλειο 26 °C
Îles Glorieuses 26 °C
Cité La Cure 24 °C
Faux Sommet 14 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
ลองเยียร์เบียน 8 °C
ลอนดอน 20 °C
Moshkovo 24 °C
การาจี 31 °C
นิวเดลี 35 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง