สภาพอากาศ หมู่เกาะคุก

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 24 °C
วัลเลตตา 25 °C
Îles Glorieuses 27 °C
Europa Island 26 °C
Cité La Cure 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
มานามา 36 °C
Gothatar9 25 °C
กรุงเทพมหานคร 32 °C
ไคโร 34 °C
เลกอส 28 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง