สภาพอากาศ ประเทศชิลี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 20 °C
Agía Nápa 18 °C
Europa Island 29 °C
Hamilton 21 °C
Varadero 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ