สภาพอากาศ ประเทศชิลี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 7 °C
Espargos 25 °C
Europa Island 26 °C
Saint-Denis 27 °C
Cargados Carajos Shoals 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ