สภาพอากาศ ประเทศแคเมอรูน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 18 °C
Faux Sommet 18 °C
อันตานานาริโว 29 °C
Key West 28 °C
Russel Island 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ