สภาพอากาศ ประเทศเคปเวิร์ด

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Agía Nápa 26 °C
Saint Helena Island 22 °C
Agalega Islands 27 °C
Crête Anita 4 °C
Santo Domingo 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ