สภาพอากาศ เกาะคริสต์มาส

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 18 °C
Espargos 25 °C
Agía Nápa 20 °C
Saint-Denis 27 °C
Agalega Islands 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ