สภาพอากาศ ประเทศจิบูตี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ρόδος 19 °C
São Tomé 27 °C
Nassau 26 °C
Varadero 26 °C
Montego Bay 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ