สภาพอากาศ ประเทศจิบูตี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 9 °C
Palma de Mallorca 17 °C
เซาตูเม 28 °C
ซังตูอังตอนีอู 28 °C
Îles Glorieuses 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ