สภาพอากาศ ประเทศจิบูตี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 13 °C
Reykjavík 9 °C
Palma de Mallorca 26 °C
São Tomé 27 °C
Agalega Islands 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ