สภาพอากาศ ประเทศจิบูตี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ρόδος 27 °C
ซังตูอังตอนีอู 27 °C
Îles Glorieuses 26 °C
Crête Anita 3 °C
Key West 31 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ