สภาพอากาศ ประเทศจิบูตี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Saint-Denis 26 °C
Ilha do Príncipe 27 °C
Le Donjon 5 °C
Mamoudzou 28 °C
Montego Bay 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ