สภาพอากาศ ประเทศจิบูตี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Las Palmas de Gran Canaria 22 °C
Agalega Islands 26 °C
Saint-Denis 25 °C
Le Donjon 5 °C
Key West 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ