สภาพอากาศ ประเทศจิบูตี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Las Palmas de Gran Canaria 22 °C
Europa Island 24 °C
Faux Sommet 14 °C
Hamilton 29 °C
Varadero 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ