สภาพอากาศ ประเทศจิบูตี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 18 °C
Espargos 23 °C
Cargados Carajos Shoals 27 °C
Rodriguez Island 26 °C
Victoria 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ