สภาพอากาศ ประเทศจิบูตี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ρόδος 17 °C
Velana International Airport 28 °C
Saint-Denis 30 °C
Santo António 29 °C
Cargados Carajos Shoals 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ