สภาพอากาศ ประเทศจิบูตี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 6 °C
วิกตอเรีย 29 °C
วิกตอเรีย 29 °C
Saint Johnston Village 27 °C
ฟีลิปส์บืร์ค 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ