สภาพอากาศ ประเทศโดมินิกา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 14 °C
Espargos 27 °C
Valletta 27 °C
Cité La Cure 25 °C
Port-au-Prince 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ