สภาพอากาศ ประเทศโดมินิกา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 26 °C
Cagliari 24 °C
Ρόδος 26 °C
Port-au-Prince 29 °C
Bridgetown 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Barajas 37 °C
อูลานบาตอร์ 28 °C
Marrakesh 40 °C
Montreal 23 °C
Fritz Hammock 35 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง