สภาพอากาศ ประเทศโดมินิกา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 21 °C
Cagliari 18 °C
Victoria 28 °C
Victoria 28 °C
Key West 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ