สภาพอากาศ ประเทศเอกวาดอร์

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 16 °C
Islay 15 °C
Ρόδος 26 °C
Ηράκλειο 26 °C
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ