สภาพอากาศ ประเทศเอกวาดอร์

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 10 °C
Ρόδος 26 °C
Agía Nápa 28 °C
Saint-Denis 25 °C
Nassau 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ