สภาพอากาศ ประเทศเอกวาดอร์

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 24 °C
Espargos 27 °C
Cagliari 24 °C
Ηράκλειο 26 °C
Victoria 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ