สภาพอากาศ ประเทศเอกวาดอร์

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 13 °C
Islay 14 °C
Sankt Petersinsel 22 °C
Saint Helena Island 23 °C
Agalega Islands 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ