สภาพอากาศ ประเทศเอกวาดอร์

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Velana International Airport 28 °C
Saint-Denis 28 °C
ฮาวานา 25 °C
Varadero 25 °C
Port-au-Prince 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ