สภาพอากาศ ประเทศเอกวาดอร์

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Las Palmas de Gran Canaria 23 °C
Key West 28 °C
Klein Bonaire 29 °C
San Cristóbal Airport 22 °C
Nauru Island 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ