สภาพอากาศ ประเทศเอกวาดอร์

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 34 °C
Palma de Mallorca 20 °C
Cité La Cure 27 °C
Crête Anita 5 °C
Russel Island 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ