สภาพอากาศ ประเทศเอกวาดอร์

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
กาลยารี 15 °C
Cité La Cure 29 °C
Playa Bavaro 27 °C
Puerto Plata 27 °C
Fort George Point 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ