สภาพอากาศ ประเทศเอริเทรีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 34 °C
São Tomé 27 °C
Mamoudzou 27 °C
Nauru Island 29 °C
Namena Island 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ