สภาพอากาศ ประเทศเอริเทรีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 8 °C
Sankt Petersinsel 35 °C
Palma de Mallorca 23 °C
Ρόδος 24 °C
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ