สภาพอากาศ ประเทศเอริเทรีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 14 °C
วัลเลตตา 23 °C
São Tomé 26 °C
Santo António 27 °C
Îles Glorieuses 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ