สภาพอากาศ ประเทศเอริเทรีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Saint Helena Island 25 °C
Cargados Carajos Shoals 29 °C
Faux Sommet 19 °C
Le Donjon 8 °C
วิกตอเรีย 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ