สภาพอากาศ ประเทศเอริเทรีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Îles Glorieuses 27 °C
Europa Island 25 °C
Cargados Carajos Shoals 26 °C
Mamoudzou 27 °C
Russel Island 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ