สภาพอากาศ ประเทศเอริเทรีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 4 °C
Mamoudzou 30 °C
Victoria 30 °C
Bridgetown 27 °C
Porpoise Island 11 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ