สภาพอากาศ ประเทศเอริเทรีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Saint-Denis 24 °C
Europa Island 24 °C
วิกตอเรีย 25 °C
อันตานานาริโว 25 °C
Philipsburg 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ