สภาพอากาศ ประเทศเอริเทรีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ηράκλειο 25 °C
Agía Nápa 28 °C
Îles Glorieuses 26 °C
Victoria 26 °C
Montego Bay 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ