สภาพอากาศ ประเทศเอริเทรีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 20 °C
Crête Anita 5 °C
Fort George Point 27 °C
Porpoise Island 8 °C
Nouméa 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ