สภาพอากาศ ประเทศเอริเทรีย

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Las Palmas de Gran Canaria 22 °C
Montego Bay 30 °C
Pointe-à-Pitre 29 °C
San Cristóbal Airport 22 °C
Namena Island 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ