สภาพอากาศ ประเทศเอริเทรีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 18 °C
กาลยารี 16 °C
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 29 °C
Saint-Denis 27 °C
Cargados Carajos Shoals 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ