สภาพอากาศ ประเทศเอริเทรีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 19 °C
Valletta 19 °C
Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport 28 °C
Port-au-Prince 29 °C
Santo Domingo 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ