สภาพอากาศ ประเทศเอริเทรีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 22 °C
Espargos 23 °C
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 30 °C
Rodrigues Island 26 °C
วิกตอเรีย 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ