สภาพอากาศ ประเทศเอริเทรีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ρόδος 28 °C
Agalega Islands 26 °C
Russel Island 30 °C
Nassau 30 °C
Santo Domingo 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ