สภาพอากาศ ประเทศฟิจิ

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 22 °C
São Tomé 28 °C
Le Donjon 5 °C
Crête Anita 4 °C
Victoria 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ