สภาพอากาศ ประเทศฟิจิ

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
São Tomé 26 °C
Îles Glorieuses 27 °C
Faux Sommet 15 °C
Victoria 27 °C
Key West 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ