สภาพอากาศ ประเทศฟิจิ

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 24 °C
Ηράκλειο 26 °C
Velana International Airport 29 °C
Îles Glorieuses 26 °C
Saint-Denis 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ