สภาพอากาศ ประเทศฟิจิ

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 7 °C
Islay 12 °C
Saint Helena Island 21 °C
Europa Island 26 °C
Key West 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ