สภาพอากาศ ประเทศฟิจิ

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 27 °C
Ρόδος 26 °C
Saint-Denis 24 °C
Rodrigues Island 23 °C
Saint Johnston Village 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ