สภาพอากาศ ประเทศฟิจิ

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 16 °C
Ibiza 16 °C
Las Palmas de Gran Canaria 19 °C
Saint Helena Island 23 °C
São Tomé 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ