สภาพอากาศ ประเทศฟิจิ

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 11 °C
Palma de Mallorca 27 °C
Las Palmas de Gran Canaria 22 °C
Europa Island 24 °C
Rodriguez Island 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ