สภาพอากาศ ไมโครนีเซีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 23 °C
Crête Anita 4 °C
วิกตอเรีย 28 °C
ฟีลิปส์บืร์ค 28 °C
Klein Bonaire 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ