สภาพอากาศ ไมโครนีเซีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 13 °C
Reykjavík 11 °C
Victoria 26 °C
Enewetak 29 °C
Nauru Island 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ