สภาพอากาศ ไมโครนีเซีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
เซาตูเม 26 °C
Faux Sommet 14 °C
Montego Bay 29 °C
Klein Bonaire 29 °C
Betio 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ