สภาพอากาศ ไมโครนีเซีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ηράκλειο 26 °C
Agía Nápa 29 °C
Cité La Cure 24 °C
Victoria 27 °C
Hamilton 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ