สภาพอากาศ ไมโครนีเซีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Saint-Denis 27 °C
São Tomé 27 °C
Agalega Islands 28 °C
Saint-Denis 27 °C
Rodrigues Island 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
เยรูซาเลม 19 °C
Jogeshwari 26 °C
ไคโร 25 °C
มอนเตร์เรย์ 20 °C
San Antonio 24 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง