สภาพอากาศ ประเทศเกรเนดา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Valletta 25 °C
Principe 28 °C
Rodriguez Island 26 °C
Russel Island 28 °C
V. C. Bird International Airport 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ