สภาพอากาศ ประเทศเกรเนดา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 14 °C
Espargos 26 °C
Velana International Airport 30 °C
Saint Helena Island 21 °C
São Tomé 23 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ