สภาพอากาศ ประเทศเกรเนดา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 19 °C
Espargos 24 °C
Rodrigues Island 27 °C
Faux Sommet 18 °C
วิกตอเรีย 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ