สภาพอากาศ ประเทศเกรเนดา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 7 °C
Cagliari 13 °C
Ρόδος 17 °C
Las Palmas de Gran Canaria 19 °C
Europa Island 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ