สภาพอากาศ ประเทศเกรเนดา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 36 °C
Playa Bavaro 28 °C
แนสซอ 28 °C
Hato International Airport 28 °C
Nadi 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ