สภาพอากาศ ประเทศเกรเนดา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 24 °C
Ibiza 24 °C
Agía Nápa 27 °C
Saint Helena Island 22 °C
Îles Glorieuses 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ