สภาพอากาศ ประเทศเกรเนดา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 9 °C
Saint Helena Island 26 °C
Îles Glorieuses 30 °C
Agalega Islands 29 °C
Cité La Cure 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ