สภาพอากาศ ประเทศเกรเนดา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 24 °C
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 28 °C
Europa Island 26 °C
Le Donjon 5 °C
Nassau 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ