สภาพอากาศ ประเทศเกรเนดา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ρόδος 18 °C
Saint Helena Island 25 °C
Agalega Islands 31 °C
Faux Sommet 18 °C
Puerto Plata 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ