สภาพอากาศ ประเทศเกรเนดา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 6 °C
Ilha do Príncipe 28 °C
Rodrigues Island 27 °C
Key West 26 °C
Nassau 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ