สภาพอากาศ กรีนแลนด์

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 24 °C
Ρόδος 23 °C
Îles Glorieuses 27 °C
Nassau 29 °C
Varadero 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
ลองเยียร์เบียน 2 °C
เกาะสมุย 29 °C
Las Palmas de Gran Canaria 26 °C
Marrakesh 29 °C
Montreal 12 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง