สภาพอากาศ กรีนแลนด์

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 9 °C
Cagliari 22 °C
Le Donjon 5 °C
Hato International Airport 27 °C
Porpoise Island 6 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Ankara Esenboğa Havalimanı 26 °C
การาจี 34 °C
กรุงเทพมหานคร 32 °C
Agadir 25 °C
แอลเจียร์ 31 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง