สภาพอากาศ กรีนแลนด์

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Agía Nápa 29 °C
Las Palmas de Gran Canaria 22 °C
São Tomé 27 °C
Cargados Carajos Shoals 25 °C
Faux Sommet 14 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Orly 28 °C
บูดาเปสต์ 24 °C
การาจี 32 °C
อูลานบาตอร์ 14 °C
นิวออร์ลีนส์ 31 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง