สภาพอากาศ กรีนแลนด์

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 7 °C
Espargos 25 °C
Ηράκλειο 20 °C
Saint-Denis 27 °C
Victoria 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
อัมสเตอร์ดัม 7 °C
บอร์โด 12 °C
Barajas 10 °C
Jogeshwari 26 °C
Kuala Sawah 32 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง