สภาพอากาศ กรีนแลนด์

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Agalega Islands 26 °C
Cité La Cure 25 °C
Saint-Denis 25 °C
Port-au-Prince 28 °C
Philipsburg 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
ตูริน 30 °C
İstanbul 28 °C
เยรูซาเลม 35 °C
เกาะสมุย 28 °C
Annaba 31 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง