สภาพอากาศ กรีนแลนด์

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 12 °C
Ρόδος 26 °C
Agía Nápa 27 °C
ซังตูอังตอนีอู 27 °C
Le Donjon 5 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
บูดาเปสต์ 34 °C
มานามา 43 °C
วินด์ฮุก 19 °C
Anchorage International Airport 18 °C
อะซุนซิออง 25 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง