สภาพอากาศ ประเทศแกมเบีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 7 °C
Espargos 23 °C
Îles Glorieuses 29 °C
Cité La Cure 27 °C
Crête Anita 5 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ