สภาพอากาศ ประเทศแกมเบีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 9 °C
Saint Helena Island 23 °C
Europa Island 25 °C
Varadero 28 °C
Hato International Airport 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ