สภาพอากาศ ประเทศแกมเบีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Las Palmas de Gran Canaria 21 °C
Saint Helena Island 21 °C
Saint-Denis 27 °C
Victoria 28 °C
Key West 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ