สภาพอากาศ ประเทศแกมเบีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 26 °C
กาลยารี 25 °C
Ρόδος 27 °C
Europa Island 24 °C
Crête Anita 3 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ