สภาพอากาศ ประเทศแกมเบีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 3 °C
Ibiza 16 °C
Ρόδος 17 °C
Saint Helena Island 25 °C
Rodrigues Island 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ