สภาพอากาศ ประเทศแกมเบีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Valletta 28 °C
Cité La Cure 24 °C
Cargados Carajos Shoals 25 °C
Hamilton 29 °C
Playa Bavaro 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ