สภาพอากาศ ประเทศแกมเบีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ηράκλειο 25 °C
Velana International Airport 29 °C
Cité La Cure 25 °C
Saint-Denis 25 °C
Cargados Carajos Shoals 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ