สภาพอากาศ ประเทศแกมเบีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Cagliari 27 °C
Europa Island 24 °C
Key West 31 °C
Playa Bavaro 29 °C
Varadero 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ