สภาพอากาศ ประเทศแกมเบีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Agía Nápa 18 °C
Saint-Denis 29 °C
Îles Glorieuses 29 °C
Europa Island 27 °C
Cité La Cure 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ