สภาพอากาศ ประเทศกินี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 33 °C
Saint Helena Island 25 °C
Faux Sommet 21 °C
Victoria 30 °C
ฮาวานา 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ