สภาพอากาศ ประเทศกินี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 16 °C
Saint Helena Island 20 °C
แนสซอ 30 °C
Nadi 27 °C
Rarotonga International Airport 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ