สภาพอากาศ ประเทศกินี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ρόδος 26 °C
Santo António 26 °C
Îles Glorieuses 26 °C
Agalega Islands 26 °C
Cargados Carajos Shoals 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ