สภาพอากาศ ประเทศกินี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 7 °C
Valletta 21 °C
Saint-Denis 26 °C
Nassau 27 °C
V. C. Bird International Airport 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ