สภาพอากาศ ประเทศกินี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 7 °C
Espargos 22 °C
Playa Bavaro 27 °C
Nadi 30 °C
Rarotonga International Airport 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ