สภาพอากาศ ประเทศกินี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Cagliari 14 °C
Las Palmas de Gran Canaria 19 °C
Europa Island 29 °C
Saint-Denis 28 °C
Le Donjon 7 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ