สภาพอากาศ ประเทศกินี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 7 °C
Ηράκλειο 21 °C
Agía Nápa 24 °C
Saint Helena Island 21 °C
Faux Sommet 14 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ