สภาพอากาศ ประเทศอิเควทอเรียลกินี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ηράκλειο 17 °C
Las Palmas de Gran Canaria 19 °C
Rodrigues Island 28 °C
Oranjestad 26 °C
Hato International Airport 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ