สภาพอากาศ ประเทศอิเควทอเรียลกินี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Saint Helena Island 22 °C
Cargados Carajos Shoals 25 °C
Le Donjon 4 °C
Key West 30 °C
Hamilton 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ