สภาพอากาศ ประเทศอิเควทอเรียลกินี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Valletta 20 °C
Velana International Airport 29 °C
Saint-Denis 27 °C
Europa Island 27 °C
Faux Sommet 16 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ