สภาพอากาศ ประเทศอิเควทอเรียลกินี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 14 °C
Las Palmas de Gran Canaria 22 °C
São Tomé 26 °C
Îles Glorieuses 26 °C
Cargados Carajos Shoals 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ