สภาพอากาศ ประเทศกินี-บิสเซา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 27 °C
Las Palmas de Gran Canaria 23 °C
Saint Helena Island 21 °C
Cargados Carajos Shoals 24 °C
Montego Bay 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ