สภาพอากาศ ประเทศกินี-บิสเซา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ilha do Príncipe 28 °C
Agalega Islands 28 °C
Saint-Denis 25 °C
Victoria 29 °C
Victoria 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ