สภาพอากาศ เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมกดอนัลด์

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Saint Helena Island 22 °C
Saint-Denis 24 °C
Ilha do Príncipe 27 °C
Europa Island 24 °C
Cargados Carajos Shoals 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Annaba 28 °C
Montreal 26 °C
Fritz Hammock 34 °C
Playa del Carmen 30 °C
มอนเตร์เรย์ 34 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง