สภาพอากาศ เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมกดอนัลด์

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ηράκλειο 19 °C
Velana International Airport 29 °C
Ilha do Príncipe 28 °C
Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport 27 °C
Crête Anita 5 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
เฮลซิงกิ 4 °C
Gothatar9 23 °C
ฮ่องกง 20 °C
กรุงเทพมหานคร 32 °C
Kuala Sawah 31 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง