สภาพอากาศ ประเทศฮอนดูรัส

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Saint-Denis 26 °C
Saint-Denis 26 °C
Rodrigues Island 26 °C
Key West 28 °C
Playa Bavaro 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ