สภาพอากาศ ประเทศเฮติ

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 14 °C
Valletta 27 °C
Agía Nápa 27 °C
Europa Island 24 °C
Agalega Islands 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ