สภาพอากาศ ประเทศเฮติ

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 12 °C
Sankt Petersinsel 33 °C
Palma de Mallorca 20 °C
Ibiza 20 °C
Espargos 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ