สภาพอากาศ ประเทศเฮติ

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 26 °C
Ηράκλειο 26 °C
Ilha do Príncipe 27 °C
Îles Glorieuses 26 °C
ฮาวานา 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
บอร์โด 26 °C
Tehrān Vīlā 38 °C
Manama 43 °C
การาจี 31 °C
กาซาบลังกา 29 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง