สภาพอากาศ ประเทศเฮติ

10 days forecast

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 5 °C
กาลยารี 18 °C
Ρόδος 21 °C
เซาตูเม 28 °C
Carreau Lalo 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ