สภาพอากาศ ประเทศเฮติ

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 33 °C
Espargos 21 °C
Saint Helena Island 26 °C
Saint-Denis 28 °C
Faux Sommet 19 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ