สภาพอากาศ ประเทศเฮติ

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 11 °C
Ηράκλειο 26 °C
Faux Sommet 13 °C
Mamoudzou 28 °C
Key West 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ