สภาพอากาศ บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ηράκλειο 26 °C
Saint-Denis 24 °C
Cité La Cure 24 °C
Enewetak 30 °C
Nadi 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ