สภาพอากาศ บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 9 °C
Ρόδος 26 °C
Agalega Islands 27 °C
Rodrigues Island 25 °C
Victoria 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ