สภาพอากาศ บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 22 °C
Espargos 25 °C
Ηράκλειο 25 °C
Cargados Carajos Shoals 25 °C
Rodriguez Island 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ