สภาพอากาศ บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 7 °C
กาลยารี 17 °C
Ρόδος 19 °C
Saint Helena Island 21 °C
Saint-Denis 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ