สภาพอากาศ บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 18 °C
Montego Bay 28 °C
โฮนีอารา 30 °C
Nadi 30 °C
Rarotonga International Airport 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ