สภาพอากาศ บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 13 °C
Palma de Mallorca 23 °C
วัลเลตตา 25 °C
Las Palmas de Gran Canaria 24 °C
เซาตูเม 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ