สภาพอากาศ บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 10 °C
Ρόδος 24 °C
Rodrigues Island 26 °C
อันตานานาริโว 26 °C
ฮาวานา 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ