สภาพอากาศ บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Nassau 24 °C
V. C. Bird International Airport 26 °C
Nadi 29 °C
Rarotonga International Airport 27 °C
Fa'a'ā International Airport 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ