สภาพอากาศ บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
เซาตูเม 25 °C
Europa Island 25 °C
Nadi 28 °C
Rarotonga International Airport 25 °C
Fa'a'ā International Airport 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ