สภาพอากาศ บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 6 °C
Ibiza 18 °C
Velana International Airport 29 °C
Mamoudzou 29 °C
Nassau 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ