สภาพอากาศ บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Hamilton 29 °C
Varadero 30 °C
Fort George Point 30 °C
Oranjestad 28 °C
Klein Bonaire 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ