สภาพอากาศ ประเทศอิรัก

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 34 °C
Saint-Denis 28 °C
ฮาวานา 26 °C
Klein Bonaire 26 °C
Nadi 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ