สภาพอากาศ ประเทศอิรัก

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 11 °C
Velana International Airport 29 °C
Fort George Point 29 °C
Enewetak 29 °C
โฮนีอารา 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ