สภาพอากาศ ประเทศญี่ปุ่น

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Velana International Airport 30 °C
Las Palmas de Gran Canaria 22 °C
Victoria 27 °C
Port-au-Prince 29 °C
Nouméa 23 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ