สภาพอากาศ ประเทศเคนยา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Saint Helena Island 21 °C
Îles Glorieuses 28 °C
Saint-Denis 26 °C
Le Donjon 5 °C
Crête Anita 5 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ