สภาพอากาศ ประเทศคีร์กีซสถาน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 32 °C
Palma de Mallorca 16 °C
Ibiza 16 °C
Espargos 23 °C
Ηράκλειο 18 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ