สภาพอากาศ ประเทศคีร์กีซสถาน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 11 °C
Cagliari 19 °C
Saint-Denis 26 °C
อันตานานาริโว 27 °C
Nadi 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ