สภาพอากาศ ประเทศคีร์กีซสถาน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 35 °C
Palma de Mallorca 16 °C
Las Palmas de Gran Canaria 19 °C
Cité La Cure 28 °C
Saint-Denis 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ