สภาพอากาศ ประเทศคีร์กีซสถาน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 22 °C
Ibiza 25 °C
Ηράκλειο 25 °C
Saint-Denis 25 °C
Îles Glorieuses 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ