สภาพอากาศ ประเทศคีร์กีซสถาน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 11 °C
Sankt Petersinsel 19 °C
Palma de Mallorca 24 °C
Ilha do Príncipe 26 °C
Rodrigues Island 24 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ