สภาพอากาศ ประเทศคีร์กีซสถาน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 27 °C
Rodrigues Island 23 °C
Mamoudzou 26 °C
Puerto Plata 29 °C
Porpoise Island 7 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ