สภาพอากาศ ประเทศคีร์กีซสถาน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Cagliari 17 °C
Velana International Airport 29 °C
Agalega Islands 28 °C
Victoria 29 °C
Varadero 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ