สภาพอากาศ ประเทศคีร์กีซสถาน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 30 °C
Cargados Carajos Shoals 29 °C
Rodrigues Island 28 °C
Key West 28 °C
Nadi 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ