สภาพอากาศ ประเทศคีร์กีซสถาน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 24 °C
Agalega Islands 26 °C
Hamilton 26 °C
Russel Island 28 °C
Varadero 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ