สภาพอากาศ ประเทศกัมพูชา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 33 °C
Palma de Mallorca 15 °C
Cagliari 14 °C
Agía Nápa 18 °C
Europa Island 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ