สภาพอากาศ ประเทศกัมพูชา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 35 °C
Ibiza 18 °C
Ρόδος 19 °C
Agía Nápa 21 °C
Agalega Islands 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ