สภาพอากาศ ประเทศคิริบาส

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 7 °C
Reykjavík 6 °C
Santo António 30 °C
Agalega Islands 29 °C
Cargados Carajos Shoals 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
ลองเยียร์เบียน -13 °C
Tromsø -3 °C
อัมสเตอร์ดัม 10 °C
Orly 10 °C
Las Palmas de Gran Canaria 20 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง