สภาพอากาศ ประเทศคิริบาส

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 14 °C
Sankt Petersinsel 35 °C
Ρόδος 25 °C
Agalega Islands 27 °C
Saint-Denis 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Tromsø 10 °C
ลอนดอน 20 °C
İstanbul 28 °C
Pisco 17 °C
Quintero 19 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง