สภาพอากาศ ประเทศคิริบาส

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 9 °C
Cagliari 25 °C
Principe 28 °C
Europa Island 25 °C
Victoria 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Tehrān Vīlā 34 °C
Manama 40 °C
Kuala Sawah 32 °C
กาซาบลังกา 37 °C
Anchorage International Airport 16 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง