สภาพอากาศ ประเทศคอโมโรส

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Agía Nápa 18 °C
ซังตูอังตอนีอู 30 °C
Rodrigues Island 28 °C
Playa Bavaro 27 °C
Klein Bonaire 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ