สภาพอากาศ ประเทศคอโมโรส

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 26 °C
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 29 °C
Le Donjon 4 °C
วิกตอเรีย 25 °C
วิกตอเรีย 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ