สภาพอากาศ ประเทศคอโมโรส

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 7 °C
Ηράκλειο 17 °C
Las Palmas de Gran Canaria 19 °C
Cargados Carajos Shoals 30 °C
Victoria 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ