สภาพอากาศ ประเทศคอโมโรส

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 9 °C
Cité La Cure 28 °C
วิกตอเรีย 31 °C
Key West 27 °C
Russel Island 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ