สภาพอากาศ เกาหลีเหนือ

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 16 °C
Rodrigues Island 27 °C
Mamoudzou 29 °C
Victoria 29 °C
ฮาวานา 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ