สภาพอากาศ เกาหลีเหนือ

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 27 °C
Saint-Denis 24 °C
Îles Glorieuses 26 °C
Crête Anita 3 °C
Russel Island 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ