สภาพอากาศ เกาหลีเหนือ

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 9 °C
Principe 28 °C
Rodriguez Island 26 °C
Varadero 28 °C
Philipsburg 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ