สภาพอากาศ เกาหลีเหนือ

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 7 °C
Ρόδος 22 °C
Agía Nápa 24 °C
Saint-Denis 26 °C
แนสซอ 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ