สภาพอากาศ เกาหลีเหนือ

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 17 °C
Islay 14 °C
Velana International Airport 30 °C
Saint-Denis 24 °C
Cargados Carajos Shoals 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ