สภาพอากาศ เกาหลีเหนือ

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 14 °C
Reykjavík 11 °C
Espargos 27 °C
Ρόδος 26 °C
Saint-Denis 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ