สภาพอากาศ เกาหลีใต้

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Agía Nápa 20 °C
Cargados Carajos Shoals 27 °C
Victoria 27 °C
รัฐฮาวาย 26 °C
Nadi 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ