สภาพอากาศ ประเทศคูเวต

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 11 °C
Sankt Petersinsel 32 °C
Palma de Mallorca 19 °C
Cagliari 15 °C
Velana International Airport 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ