สภาพอากาศ หมู่เกาะเคย์แมน

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 11 °C
Saint Helena Island 22 °C
Saint-Denis 25 °C
Îles Glorieuses 26 °C
ฮาวานา 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ