สภาพอากาศ หมู่เกาะเคย์แมน

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 20 °C
Valletta 20 °C
Ρόδος 20 °C
Europa Island 26 °C
Cargados Carajos Shoals 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ