สภาพอากาศ ลาว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 6 °C
Islay 11 °C
Rodrigues Island 26 °C
Montego Bay 29 °C
Pointe-à-Pitre 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ