สภาพอากาศ ลาว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 19 °C
Cité La Cure 27 °C
Cargados Carajos Shoals 27 °C
Rodrigues Island 27 °C
Victoria 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ