สภาพอากาศ ลาว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Agalega Islands 28 °C
Saint-Denis 25 °C
รัฐฮาวาย 27 °C
Nadi 27 °C
Rarotonga International Airport 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ