สภาพอากาศ ประเทศเลโซโท

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 18 °C
Espargos 25 °C
Saint Helena Island 21 °C
Saint-Denis 27 °C
Cité La Cure 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ