สภาพอากาศ ประเทศเลโซโท

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 9 °C
Ηράκλειο 24 °C
Saint-Denis 25 °C
Cargados Carajos Shoals 25 °C
Crête Anita 4 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ