สภาพอากาศ ประเทศเลโซโท

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Saint-Denis 26 °C
Cargados Carajos Shoals 27 °C
Le Donjon 6 °C
Nassau 28 °C
ฮาวานา 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ