สภาพอากาศ ประเทศเลโซโท

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Crête Anita 3 °C
Victoria 27 °C
Hamilton 29 °C
ฮาวานา 30 °C
Nadi 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ