สภาพอากาศ ประเทศเลโซโท

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 6 °C
Palma de Mallorca 16 °C
Ibiza 16 °C
Ηράκλειο 16 °C
Îles Glorieuses 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ