สภาพอากาศ ประเทศเลโซโท

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 23 °C
Ibiza 23 °C
Ρόδος 22 °C
Las Palmas de Gran Canaria 24 °C
Faux Sommet 15 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ