สภาพอากาศ ประเทศเลโซโท

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 7 °C
วิกตอเรีย 30 °C
Santo Domingo 28 °C
Bridgetown 28 °C
Hato International Airport 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ