สภาพอากาศ ประเทศเลโซโท

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
วัลเลตตา 23 °C
Îles Glorieuses 27 °C
Cargados Carajos Shoals 26 °C
Russel Island 28 °C
Montego Bay 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ