สภาพอากาศ ประเทศเลโซโท

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 32 °C
Espargos 20 °C
Las Palmas de Gran Canaria 19 °C
Îles Glorieuses 30 °C
Cargados Carajos Shoals 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ