สภาพอากาศ ประเทศเลโซโท

10 days forecast

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 30 °C
เซาตูเม 28 °C
ซังตูอังตอนีอู 28 °C
Europa Island 27 °C
Agalega Islands 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ