สภาพอากาศ ประเทศเลโซโท

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 17 °C
วัลเลตตา 28 °C
Saint-Denis 24 °C
Le Donjon 4 °C
อันตานานาริโว 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ