สภาพอากาศ ประเทศลิเบีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 11 °C
Reykjavík 8 °C
Cargados Carajos Shoals 28 °C
Faux Sommet 17 °C
V. C. Bird International Airport 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ