สภาพอากาศ ประเทศลิเบีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Valletta 16 °C
Rodrigues Island 29 °C
Faux Sommet 20 °C
Victoria 30 °C
Nassau 24 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ