สภาพอากาศ ประเทศลิเบีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 13 °C
Espargos 28 °C
Europa Island 25 °C
Victoria 28 °C
ฮาวานา 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ