สภาพอากาศ ประเทศลิเบีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Cité La Cure 25 °C
Fort George Point 28 °C
Nadi 27 °C
Rarotonga International Airport 26 °C
Fa'a'ā International Airport 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ