สภาพอากาศ ประเทศลิเบีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 7 °C
Cargados Carajos Shoals 28 °C
Montego Bay 29 °C
Scarborough 28 °C
Nadi 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ