สภาพอากาศ ประเทศลิเบีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Agía Nápa 21 °C
Europa Island 26 °C
Rodrigues Island 27 °C
Le Donjon 6 °C
Philipsburg 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ