สภาพอากาศ เซนต์มาติน

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 6 °C
Sankt Petersinsel 32 °C
Valletta 16 °C
Ρόδος 17 °C
Cité La Cure 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ