สภาพอากาศ เซนต์มาติน

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 16 °C
วัลเลตตา 17 °C
Europa Island 29 °C
Cargados Carajos Shoals 29 °C
Faux Sommet 20 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ