สภาพอากาศ เซนต์มาติน

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Las Palmas de Gran Canaria 21 °C
São Tomé 26 °C
Îles Glorieuses 27 °C
Faux Sommet 15 °C
Russel Island 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ