สภาพอากาศ เซนต์มาติน

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 9 °C
Palma de Mallorca 23 °C
Ilha do Príncipe 27 °C
Rodrigues Island 24 °C
Key West 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ