สภาพอากาศ เซนต์มาติน

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 12 °C
Ibiza 25 °C
Ρόδος 28 °C
Saint-Denis 24 °C
Montego Bay 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ