สภาพอากาศ สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Velana International Airport 29 °C
Saint Helena Island 23 °C
São Tomé 28 °C
Principe 30 °C
Europa Island 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ