สภาพอากาศ สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 9 °C
Ibiza 16 °C
Valletta 17 °C
Ρόδος 17 °C
Velana International Airport 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ