สภาพอากาศ ประเทศพม่า

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Agalega Islands 28 °C
Cité La Cure 25 °C
Playa Bavaro 29 °C
Montego Bay 30 °C
Porpoise Island 7 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ