สภาพอากาศ ประเทศมองโกเลีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 26 °C
Valletta 26 °C
Ρόδος 26 °C
Ilha do Príncipe 27 °C
Îles Glorieuses 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ