สภาพอากาศ ประเทศมองโกเลีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Saint Helena Island 23 °C
São Tomé 28 °C
Principe 30 °C
Agalega Islands 26 °C
Rodriguez Island 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ