สภาพอากาศ ประเทศมองโกเลีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ρόδος 24 °C
Cité La Cure 25 °C
Saint-Denis 25 °C
วิกตอเรีย 28 °C
Nauru Island 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ