สภาพอากาศ ประเทศมองโกเลีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 13 °C
Reykjavík 9 °C
Cagliari 21 °C
Saint Helena Island 23 °C
São Tomé 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ