สภาพอากาศ ประเทศมองโกเลีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 33 °C
São Tomé 29 °C
Le Donjon 8 °C
Key West 26 °C
Nassau 24 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ