สภาพอากาศ ประเทศมองโกเลีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 12 °C
Europa Island 27 °C
Nassau 26 °C
Puerto Plata 29 °C
Fort George Point 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ