สภาพอากาศ ประเทศมองโกเลีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Cargados Carajos Shoals 25 °C
Crête Anita 4 °C
Playa Bavaro 29 °C
ปอร์โตแปรงซ์ 29 °C
ฟีลิปส์บืร์ค 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ