สภาพอากาศ ประเทศมองโกเลีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 7 °C
Ρόδος 19 °C
Agía Nápa 22 °C
Cargados Carajos Shoals 28 °C
Santo Domingo 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ